epigrami

EPIGRAMI MITRA MITROVIĆA

HARIKIRI

Inflacija
Stalno raste,
I  nikako
Da se smiri,
Umiriću
Prazan stomak,
Kad izvršim
Harikiri.

Č A R N O J E V I Ć I

Srpskog   roda
Mnogi  sinci,
Postali su
Palestinci.

POLITIČARI

Otkako  su se
Politici  odali,
Za male pare
Zemlju su prodali.

E V O L U C I J A

Pas ne biva čovek,
Baš  nikako,
Od  čoveka pas postaje.
Vrlo lako.

BEZGLAVO    VREME

Luda kuća
Krađa  blista,
Noge  traži
Kišna glista.


R A M P E

Za  slobodu
Štampe,
Uklonite
Rampe.

MAJMUN    PRED   OGLEDALOM

Spopade ga
Strašna dreka,
Mnogo  liči
Na čoveka.

C I C I J A

Sebičan je
Baš  previše,
I  kad  prdne
Sam  miriše.

S T I D

Zadnjica je
Otpozadi,
Da ne vidi
Šta se radi.

D E M O K R A T I J A
U   Skupštini
Usred  mraka,
Svađaju se
Dva ludaka.

P O L I T I Č A R I

Ohladite
Glave
Da vam ne
Poblesave.


Mitar Mitrović


Administrator ШИПАК

0 коментара:

Шипак, Београд.Сва права су задржана!Дизајн блога Игор Браца Дамњановић. Омогућава Blogger.