humor

KONKURS ZA NAGRADU "RISTO PEJATOVIĆ"

JU UMJETNIČKA GALERIJA  „VITOMIR SRBLJANOVIĆ" 
r a s p i s u j e
XXV   KONKURS 
za dodjelu nagrade za karikaturu  „RISTO PEJATOVIĆ"

Резултат слика за RISTO PEJATOVIĆ
  
  
          Grand prix se sastoji od plakete i novčanog iznosa od 550,00 evra. Dvije specijalne nagrade sastoje se od plakete i novčanog iznosa od  po 165,00 evra.
          Za nagradu konkurišu originalni radovi na slobodnu temu, formata od  A4 (210 x 300 mm) do A3 (300 x 420 mm). Prispjeli radovi se ne vraćaju autorima, već organizator zadržava pravo korišćenja i objavljivanja. Plagijati i objavljivani radovi se neće razmatrati.
Karikature dostaviti na adresu: JU Umjetnička galerija "Vitomir Srbljanović", ul. Tanasija Pejatovića br. 32, 84210 Pljevlja - Crna Gora, sa naznakom "za nagradu  RISTO PEJATOVIĆ" do  25. maja 2018. godine.
Nagrade se dodjeljuju  u Pljevljima na centralnoj svečanosti Dana humora i satire "Vuko Bezarević".

Sve informacije o konkursu mogu se dobiti:  na tel. +382 - 68 820 295 ili  na  e-mail adresu galerijapv@t-com.me.
                                                                                                      


                                                                                            D i r e k t o r
                                                                                             Belis Pojatić

Administrator ШИПАК

0 коментара:

Шипак, Београд.Сва права су задржана!Дизајн блога Игор Браца Дамњановић. Омогућава Blogger.