aforizmi

AFORIZMI ALEKSANDRE FILIPOVIĆ
Satiričar ne može da proguta mrak, 
ali mrak može da proguta satiričara.


Kultura je lekovita.
Dobijamo je na kašičicu.


Moćnici pevaju nad demokratijom.
Drže joj opelo.


Vlast je faraonska.
Piramidalno upošljava stranački kadar.


Obrazovanje je neprocenjivo.
Nepoznata je svota državnog novca izdvojena za diplome.


Brod nam tone.
Kapetan vuče balast prošlosti.


Smanjili su pretnju.
Skratili su je za glavu.


Razvijaju poljoprivredu.
S đavolom tikve sade.

Резултат слика за tikve sadi

Podmlađuju nam istoriju.
Skraćuju joj korenje.


Aleksandra FilipovićAdministrator ШИПАК

0 коментара:

Шипак, Београд.Сва права су задржана!Дизајн блога Игор Браца Дамњановић. Омогућава Blogger.