dogadjaji

ОБЈАВЉЕНО ДРУГО ИЗМЕЊЕНО И ДОПУЊЕНО ИЗДАЊЕ КЊИГЕ АФОРИЗАМА "ПОТКРЕСАНЕ МИСЛИ" ВЛАДИМИРА ВУКОВИЋА

Бања Лука, јул - Афористичар Владимир Вуковић је након објављене збирке афоризама "Поткресане мисли", збирку допунио и проширио и она је ових дана угледала светлост дана.
Рецензенти књиге су Игор Браца Дамњановић ДИБ и Игор Симановић. Издавач ове збирке је "Графид" из Бање Луке. Дизајн корица су урадили аутор књиге и Давор Талић.

Насловна страна књиге

РЕЦЕНЗИЈА ИГОР БРАЦЕ ДАМЊАНОВИЋ ДИБА


КЊИГА ЗА УЗРАСТАЊЕ

Руски афористичар Јуриј Базиљев би ре-
као: „Штедите вријеме. Читајте афоризме.“
Ми бисмо му се придружили и додали: читајте
Вуковићеве афоризме. То није губљење време-
на. Напротив, ту увијек свако добија. Читаоци
(ако књигу читају пред спавање) несаницу, јер
аутор ове књиге, тјера људе на размишљање.
Убјеђује га да му читање афоризама помаже да
избјегне неке грешке које доноси будућност.
Убјеђује га, али за разлику од политичара који
говоре да ће живјети боље, реално, трезвено,
отвореног ума и очију. Убјеђује оне који цио
живот жмуре. Али и оне који скривају и себе и
истину од других.
Ови афоризми отварају очи. Ако сте плани-
рали бајке и успаванке, мораћете да упалите
телевизор, јер сте га са Вуковићем и његовом
књигом, угасили. Ови афоризми су жива ва-
тра. То нису мртва слова на папиру. То је жива
ријеч. Која не сахрањује истину, него је напро-
тив наговјештава.
Вуковић као афористичар представља неку
врсту аналитичара. Врсно анализира трпно
стање народа са којим живи и преживљава све
власти, све политичаре, сва гласања, стајања у
редовима, лажи, купљене дипломе...
Аутор преживљава баш захваљујући својим
афоризмима. И писању. А пише да не би мо-
рао да памти.
Ко пише афоризме, зло не мисли. Па, тако
и Вуковић. Он их пише, јер воли своју земљу
и свој народ. Он пише оштро, не да би неко-
га повриједио својим пером, већ из најбоље
намјере говори шта није добро. И ко. А сви
они који не мисле свом народу добро, нису до-
бри. То и они добро знају, али се праве да не
знају ништа. Или се не праве!?
У сваком случају, зато је ту учитељ Вуковић
да им одржи слово. И да дода још неколико у
неки свој, нови афоризам. А то је управо од-
лика његових афоризама. Што су увијек нови.
Актуелни.
Ми не бисмо ауторове мисли поткресивали,
он је то сам урадио. Али у позитивном смислу.
Скресао је сувишне гране и тиме омогућио да
то дрво звано афоризам пусти дубоке коријене,
ојача своје стабло и пружи читаоцу плод, који,
истина није сладак, али је здрав.
Зато, читајте и растите заједно са тим ста-
блом.
Јер ће вам сигурно нешто са њега паметно
пасти на памет!

Игор Дамњановић ДИБОдабрани афоризми из књиге:

Враг је однио шалу.
Вријеме је за сатиру!

Награђивана сатира
брзо отупи.

Сатиричар је најзабринутији
кад се сви шале.

Прочитао сам вас.
Ви само пишете, а ништа не читате.

Његова књига имала је јак одјек.
Критичари су занијемили.

O чему пишу афористичари?
Укратко о свему и свачему.

Ко води рачуна о себи,
никада се не шали туђи рачун.

Да би докучили небески народ –
подигли су авијацију!

Откад нас сравнише са земљом,
све нам је равно до Косова.

У парламенту се води жестока борба.
Жртве су на улици!

Интуиција ме никад није преварила.
Увијек будем преварен.

Имају јасну политичку оријентацију.
Краду на све стране!

Тајкуни највише улажу
у нашу земљу.
Откупљују је да не пропада!

Лако Вам је провоцирати малог Вођу.
Чик му пипните Великог Брата!

Оно што народ може само да пожели,
Вођа му стално обећава.

Вођини нови сарадници су
прекаљени. Више пута су бацани у
ватру и пуштани низ воду.

Добром пастиру
мозак није на паши.

Живот је море.
Треба га пребродити.

Пензије су ниске.
Зато су пензионери савијени
до црне земље.

Промашена економска политика
погађа народ.

Не брине мене пад наталитета,
него успон пропалитета!

Моја жена је у сигурној кући.
Осим мене, нико не смије да је бије!

Најближа женина родбина
најбоља је на далеко.

Пукла петарда у нашем голу!
А наш голман, спава ли спава,
све у шеснаест!


Одабрао: ДИБ


РЕЦЕНЗИЈА ИГОРА СИМАНОВИЋА


СУШТИНА У ЈЕДНОСТАВНОСТИ

...Сам наслов књиге Владимира Вуковића,
Поткресане мисли, у себи садржава ту ос-
новну снагу и љепоту афоризма: максимал-
но сажето и сведено („поткресано“) исказа-
ти мисао која нас никако не може оставити
равнодушним. Иронична жаока, која је ни-
зоставни елемент, а коју Вуковић одлично
осјећа и врло вјешто уграђује у своје афориз-
ме, тјера читаоца да се непрекидно налази
у међупростору хумора и збиље. Када нпр.
читамо у циклусу „Од дна надоле“: Пензи-
онери жале за младошћу. Млади још више!,
осмијех ће нам се „замрзнути“ на лицу, јер
сусрећемо се са истинским медаљоном
из кога искрсава читава наша апсурдна
данашњица, препуна парадокса постојања
и изврнутих животних вриједности. Или
у циклусу „Сумовање“ (по мом скромном
мишљењу најбољи циклус у књизи) налази-
мо афоризме Адвокат је докторирао. Одбра-
нио је плагијат.; У општем лудилу најтеже
је правити се луд. Осим што, као и први ци-
тирани, дубоко задиру у друштвену реалност
и бескомпромисно је огољавају, битно је на-
гласити и препознати један посебан квали-
тет Вуковићевог начина уобличавања афо-
ризма. Наиме, стиче се утисак да он много
пажње посвећује језику, на коме се темеље
стилска обиљежја књиге. Вјешто користећи
неисцрпне могућности језичких игара, ау-
тор креира и упоставља такве односе унутар
тако суженог простора (адвокат–одбрана,
докторат–плагијат), који кад помјере своје
уобичајене значењске позиције (адвокат–
докторат; одбрана–плагијат), одједном, са
запањујућом лакоћом, проговарају о круп-
ним проблемима који опасно нагризају здра-
во ткиво нашег друштва. Уопште, када се
књига сагледа у цјелини, кроз сва четири ци-
клуса (Сумовање, Завођење, Од дна надоле,
Ек(спорт)овање), тешко је не примијетити
један труд и пажњу који су уложени у ско-
ро сваки афоризам појединачно, колико у
њихово настајање, толико и у селекцију, тако
да књига „Поткресане мисли“ дјелује као
једна чврста, добро организована и затво-
рена структура, која не допушта аљкавост и
површност.

Игор Симановић


О АУТОРУВладимир ВУКОВИЋ

рођен је 11. новембра
1973. године у Козјој
Луци код Фоче, у поро-
дици просвјетних рад-
ника. Дипломирао је на
Филозофском факул-
тету у Бањој Луци (Одсјек за учитељски
студиј). Дипломски рад му је публикован у
измијењеном и допуњеном издању. Коаутор
је два дидактичко – методичка приручника.
Пише афоризме, епиграме, сатиричне пјесме
и приче. Радови су му објављивани у днев-
ним и периодичним листовима, електрон-
ским и писаним сатиричним часописима:
Вечерње новости, Енигматика, Разбибрига,
Јеж, Књижевне новине, Носорог, Шипак,
Етна, Espona... Заступљен је у више зборни-
ка и антологија сатире. Живи и ради у Бањој
Луци.


Редакција часописа за хумор и сатиру "Шипак"

Administrator ШИПАК

0 коментара:

Шипак, Београд.Сва права су задржана!Дизајн блога Игор Браца Дамњановић. Омогућава Blogger.